Güvenlik Kameraları

Güvenlik Kameraları

ADİN OTO DONANIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Adin Oto Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Fabrika çevresi, idari ve üretim binası içerisinde, bina dış cephesi, yemekhane, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi çevresi ve koridorlarında bulunan toplamda (Şirketimizin ihtiyacına göre adet değişikliği hakkının saklı kalması kaydıyla) 53 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve

  1. Fiziksel mekan güvenliğinin temini
  2. Şirketin üretim ve ticari sırlarının korunması;
  3. 3.Şirket verilerinin güvenliğinin sağlanması
  4. Çalışanların can ve mal güvenliğinin sağlanması

amaçlarıyla sınırlı olarak görüntü kaydı yapılmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda elde edilen kişisel veri; hizmet binası içerisindeki güvenlik kameraları ile 7/24 kamera kaydı yapılarak işlenmekte ve kayıt işlemi Bilgi İşlem Birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesi uyarınca, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gerekçelerine dayanarak otomatik yollarla hukuka ve genel ilkelere uygun olarak işlenmektedir.

Bahsi geçen bu kişisel veri gizli tutulmakta ve herhangi bir üçüncü kişi ile paylaşılmamaktadır. Ancak, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği ve gerekçe gösterilerek talep edildiğinde adli merciiler ve idari otoriteler ile paylaşılması söz konusu olabilecektir.

Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında düzenlenen taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici bilgiler ve kullanmak istediğiniz haklarınıza yönelik açıklamalar ile birlikte https://www.adin.com.tr adresinde yer alan “Başvuru Formu” aracılığıyla yazılı olarak veya elektronik ortamda veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta adresiniz üzerinden adresine konu kısmına “Kişisel Veri Bilgi Talebi” ifadesi ile iletebilirsiniz. Detaylı bilgi https://www.adin.com.tr adresindeki “Başvuru Formu”nda yer almaktadır.

If you are required to compose an essay then hiring an esssy writer is a good option. There are many advantages of employing a professional writer, but there are also a few points to be considered before you hire someone to finish your essay. It’s important to find out the price if there are tight deadlines. For calculating the cost for your project, use the online calculator. Also, enter your level of academic study and time frame to get an exact price. The author will have access to any document that you would like, which could include the Word document write my college paper (PDF, Word, etc.) or any other type of file. Once you’ve completed your payment, you will be directed to the secure payment page , where you’ll need to enter your credit card details and Apple Pay. After that, you’ll be able to download the file after you’ve paid.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir