Arşivler: Timeline Slider

Financial Discipline


We proactively manage costs and prioritize business targets to maximize return on capital expenditures, driving profitability and cash generation. What does that mean for us? We treat our resources and finances as if they were our own. We spend and invest with care and with the clear aim of securing and improving the performance of

Community


We support the communities in which we work. What does that mean for us? We take our social responsibility seriously and empower our employees to commit themselves to this principle at our locations globally. Employees are our most important ambassadors, who ensure that our company is perceived as being a committed member of the community.

Our People


We respect and empower our people, always acting with integrity. What does that mean for us? We create a working environment in which we treat each other with respect. We empower people by delegating responsibility, promoting further development and giving freedom to make personal contributions to the success of the company.

Quality


We approach our work with a quality mindset, driving operational excellence. What does that mean for us? Quality is more than just a measurement. It is a personal commitment to – and expectation for – excellence in our work, our processes, our products and our relationships with customers, employees and suppliers.

Our Customers


We deliver win-win solutions to our customers. What does that mean for us? We anticipate the needs of the market and design solutions that fulfill the requirements of our customers and create value to fulfill our financial expectations.

Finansal Disiplin


Kârlılığı ve nakit yaratmayı teşvik edecek şekilde, sermaye giderlerindeki dönüşü maksimize etmek amacıyla maliyetleri proaktif olarak yönetiyoruz ve iş hedeflerini niceliklendiriyoruz. Bunun bizim için anlamı nedir? Kaynaklarımıza ve finansmanlarımıza bize aitlermiş gibi davranıyoruz. Şirketimizin performansını korumak ve geliştirmek amacıyla dikkatlibir şekilde ve net amaçlara yönelik harcama ve yatırım yapıyoruz.

Toplum


İçerisinde çalıştığımız toplulukları destekliyoruz. Bunun bizim için anlamı nedir? Sosyal sorumluluğumuzu ciddiye alıyoruz ve çalışanları global konumlarımızda bu ilkeye bağlı kalmaları için destekliyoruz. Çalışanlar, şirketimizin topluma kendisini adamış bir üyesi olarak algılanmasını sağlayan en önemli temsilcilerdir.

Çalışanlarımız


Çalışanlarımıza, her zaman dürüstlük içerisinde davranarak saygı duyuyoruz ve onları destekliyoruz. Bunun bizim için anlamı nedir? Birbirimize saygı içerisinde davrandığımız bir çalışma ortamı yaratıyoruz. Çalışanları, onlara sorumluluk vererek, daha fazla gelişime teşvik ederek ve şirketin başarısına kişisel katılımda bulunmaları için özgürlük vererek destekliyoruz.

Kalite


İşimize kalite anlayışıyla yaklaşarak operasyonel mükemmelliği teşvik ediyoruz. Bunun bizim için anlamı nedir? Kalite yalnızca ölçümden ibaret değildir. Kalite işimizde, süreçlerimizde, ürünlerimizde ve müşteriler, çalışanlar ve tedarikçilerle olan ilişkilerimizde mükemmelliğe kişisel bağlılık ve beklentidir.

Müşterilerimiz


Müşterilerimize kazan-kazan modeli çözümler sunuyoruz. Bunun bizim için anlamı nedir? Piyasanın ihtiyaçlarını öngörüp müşterilerimizin gereksinimlerini karşılayacak çözümler sunarak finansal beklentilerimizi karşılamak için değer yaratıyoruz.