Ziyaretçiler

Ziyaretçiler

ADİN OTO DONANIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZİYARETÇİLER İÇİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Adin Oto Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Ziyaretçilere ilişkin; ad-soyad, iş unvanı, araç plakası, geldiği firma bilgisi ve giriş – çıkış saatleri bilgisayar programı üzerinden kaydedilmek suretiyle ve

  1. Fiziksel mekan güvenliğinin temini
  2. Şirket verilerinin güvenliğinin sağlanması
  3. 3.Çalışanların can ve mal güvenliğinin sağlanması

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Ziyaretçinin kimliğini doğruyabilmek amacıyla nüfus cüzdanını ibraz etmesi talep edilmekle beraber, ziyaretçi kartı verilirken nüfus cüzdanını güvenlik birimimize teslim etmek istemeyen ziyaretçilerimizin kartvizitini teslim etmesi de kabul edilmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, elde edilen kişisel veri; şirket girişinde güvenlik amiri tarafından işlenmekte olup kayıt işlemi İnsan Kaynakları Birimi Müdürü tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesi uyarınca, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gerekçelerine dayanarak herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla hukuka ve genel ilkelere uygun olarak işlenmektedir.

Bahsi geçen bu kişisel veri gizli tutulmaktadır ve herhangi bir üçüncü kişi ile paylaşılmamaktadır. Ancak, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği ve gerekçe gösterilerek talep edildiğinde, Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için adli merciiler ve idari otoriteler ile paylaşılması söz konusu olabilecektir.

Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği kapsamında düzenlenen taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici bilgiler ve kullanmak istediğiniz haklarınıza yönelik açıklamalar ile birlikte https://www.adin.com.tr adresinde yer alan “Başvuru Formu” aracılığıyla yazılı olarak veya elektronik ortamda veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta adresiniz üzerinden adresine konu kısmına “Kişisel Veri Bilgi Talebi” ifadesi ile iletebilirsiniz. Detaylı bilgi https://www.adin.com.tr adresindeki “Başvuru Formu”nda yer almaktadır.